Vihdin kaverikoirat

Click here to edit subtitle

Mitä kaverikoiralta ja ohjaajalta vaaditaan?

Kaverikoiran tulee olla vähintään 2-vuotias, ystävällinen ja seurallinen sekä elämässään mahdollisimman paljon erilaisia tilanteita kokenut.  Koiran tulee myös olla hyvin ohjaajan hallinnassa, ja sen tulee osata käyttäytyä rauhallisesti niin vieraita ihmisiä kuin toisia koiria kohtaan. Käynneillä koira  saattaa kohdata monenlaisia, yllättäviäkin tilanteita. Esimerkiksi apuvälineet, kuten pyörätuolit tai hoitokotien liukkaat lattiat saattavat aluksi pelottaa. Koiriin tottumattomat tai niitä pelkäävät henkilöt saattavat käyttäytyä arvaamattomasti. Koira ei  näissäkään tilanteissa saa hermostua eikä puolustaa itseään tai omistajaansa. Koiran rodulla, koolla tai koulutustasolla ei ole merkitystä. Kaverikoiratoimintaan mukaan tulevien koirien tulee kuitenkin olla Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX-rekisterissä tunnistusmerkittyinä.

Ohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja valmis sitoutumaan vapaaehtoistoimintaan.  Hänen tulee myös olla sosiaalinen, luotettava sekä tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Ohjaajan tulee osata lukea koiraansa ja olla käynneillä koko ajan tarkkana, ettei koira käyttäydy ei-toivotulla tavalla. Kaverikoiran ohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Kaverikoiraohjaajan tulee myös olla Kennelliiton jäsen.